НОВОСТИ

Женски одмор – Струга 2017

Околу 50 жени и оваа година ја имаа можноста да ја уживаат убавината на Охридското
езеро и заедно да поминат едно пријатно и благословено време надвор од
секојдневните обврски, како и да се охрабрат и поткрепат во верата преку словото.
На овој женски одмор кој се одржа од 24 до 28 октомври во хотел “Бисер” во Струга
присуствуваа жени од Скопје, Струмица, Моноспитово, Муртино, Колешино, Радовиш и
за првпат после подолго време две сестри од Вељуса. Овде беше и сестра Лилјана
Баловски и нејзиниот син Мартин кој служеше со музика за време на славењето.

Темата, која беше водена од една од сестрите дојдени од Швајцарија, Хајди Штрајф,
гласеше: “Од Бога допрени, излекувани, оспособени и задолжени”. Преку визуелни и
перформансни, аудитивни и интерактивни начини на приказ Хајди ги потсети сите
присутни на историските настани во Библијата, за Божјиот допир и неговата
исцелувачка моќ, додека пак Барбара ?, која е и раководителка за работата со жени во
нашата Централна конференција, го водеше вториот дел од годинашната тема
т.е. ..”оспособени и задолжени”. На впечатлив начин таа ги водеше жените – водителки
на женските групи во групни разговори и размислувања.

Покрај прекрасните предавања, жените имаа можност да поминат време и во прошетки,
екскурзии до Струга, Охрид и св. Наум, разговори, вкусна храна, креативни
работилници, рачни работи, интересни игри за подобро запознавање и секако едно од
најинтересните настани, веќе добропознатата “српска вечер” каде самите тие можат
малку да излезат од рамките на секојдневното живеење и да се забавуваат и смеат до
солзи преку најразлични видови на игри и натпреварувања.
Божјото присуство беше видливо во сите овие денови.

Одморот заврши со богослужба и господна вечера на која проповедаше сестра Лила
Баловски.
По срдечните поздравувања сите тргнаа на пат кон дома.
Уште еден прекрасен одмор и заедништво се зад нас. Особено задоволство
причинуваше присуството на помладите сестри кои беа присутни и активни во
целокупната програма.

-Даниела Стоилкова

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position