НОВОСТИ

Светски молитвен ден

Срдечна покана за Светскиот Молитвен Ден на жените,
во петок, 4. март 2016:
Во Евангелско-Методистичката Црква во Струмица во 19 ч;
Во Спомен Куќата на Мајка Тереза во Скопје, во 19 ч;
Во Евангелско-Методистичката црква во Муртино, Моноспитово и Колешино во 18ч.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position