НОВОСТИ

Spielmobil (Шпилмобил) 2018

Кога ќе се спомне зборот SPIELMOBIL (Шпилмобил) веќе на многумина им е јасно дека станува збор за дел од проектите на шаторската мисија на Евангелско методистичката црква, односно евангелското дело, кое под мотото “На сите им е потребен Христотс!” посетува повеќе европски земји и преку тоа на децата и младите низ Европа им овозможува да се радуваат користејќи ги реквезитите кои тие ги нудат, а се со цел да слушнат за Исус!

ЕМЦ Македонија, преку (КРД) Комисијата за работа со деца, веќе трета година по ред зема дел во овој проект: првата година бевме во ЕМЦ Колешино, втората во ЕМЦ Моноспитово и Скопје, а оваа година бевме во три други заедници и тоа ЕМЦ Кочани, Радовиш и Муртино од 16. 6. до 27. 6. 2018. Во секое место по три дена.

Како и првите две години и оваа година не посетија со трамболината и големата ЗЕМЈЕНА ТОПКА, а наместо шаторот, малиот гумен замок и фудбалчето, со нив го донесоа големото живо фудбалче, по кое се водевме при избирањето на темата. Односно животот беше спореден со натпревар всушност преку тоа сакавме да ја доближиме Библијата до децата и токму и така звучеше насловот: Дојдете да ви кажеме за Библијата!

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position