НОВОСТИ

Состанок на Извршниот одбор на Централната конференција

Состанок на Извршниот одбор на Централната конференција

Слушање – учење – растење заедно

Од 8 до 11 март 2018 година, Извршниот комитет на Централната конференција на Централна и Јужна Европа се сретна во Будимпешта (Унгарија). Работата на темата “Комуникација и Teambuilding” беше важен дел од програмата – но имаше и дискусии на повеќе теми.

Околу 30 жени и мажи од Евангелско-методистичката црква (ЕМЦ) во десет земји се состанаа во главниот град на Унгарија во првата половина на март 2018 година. Пред една година тие беа избрани за членови на Извршниот комитет или како претседатели на работни групи на Централната конференција на Централна и Јужна Европа. На состанокот во Будимпешта беше дадена прва можност за евалуација и понатамошно планирање. Меѓу учесниците беа и идните суперинтенденти на ЕМЦ во Македонија (Марјан Димов), Србија (Даниел Сјанта) и Словачка (Штефан Рендош).

Наспроти позадината на измените во Извршниот комитет и предизвиците на Црквата која ги надминува границите во многу погледи тематскиот фокус беше ставен на градење тим и комуникација. Имплементацијата на темата беше спроведена на многу креативен и разноврсен начин: радосна, преку формирање на хор и пеење, преку одбележувањето на Тајната вечера, посета на “Невидливата Изложба” интерактивно патување низ светот во целосна темнина, во размислувањето за создавање култура на отвореност – и во заедничката храна.

Со оглед на изборот на темата, беше сосема соодветно што официјалниот јазик на собирот на Извршниот комитет беше, за прв пат, англиски. Ова беше уште еден предизвик и сигурно не помогна во целосното совладување на сите разлики во однос на јазичните вештини, но тоа го зајакна меѓусебното разбирање и заедништво, бидејќи сите мораа да комуницираат на јазик, што не е нивен мајчин јазик.

Извршниот комитет, исто така, имаше значителни разговори и донесе неколку одлуки:

– Работата на елементарниот поредок на богослужба, која е поврзана и флексибилна, ќе продолжи. Работната група Литургија сега има за цел да најде локални цркви во различни земји на Централната конференција, кои се подготвени да стекнат искуство со свесна и конзистентна локална примена на четирите општи делови на богослужбата (пристигнување / слушање / споделување / излегување) или со откривањето на Господовата маса како јадро на христијанското славење.

– Ревидираниот германски превод на социјалните принципи со промените усвоени од Генералната конференција 2016 (на пример, нови статии за култура и идентитет, порнографија, малтретирање) беше одобрен.

– “Насоките за одговорен начин на живот” ќе се прилагодат според содржината и јазикот од страна на Централната конференција 2021.

– Во врска со изборот на нов епископ во 2021 година, беше усвоен предлогот за номинација и изборна постапка.

– Извршниот комитет беше информиран дека добрата финансиска состојба на Пензискиот фонд на Централната конференција дозволува од 1 јануари 2018 година зголемување на исплатите на пензија за сегашните и идните пензионери, како и за вдовиците на пастори.

Следниот состанок на Извршниот комитет ќе се одржи од 6 до 10 март 2019 година во Македонија.

Главната тема ќе биде “Сиромашни и богати на централната конференција”.

извор:

Урс Швајцер
асистент на Епископ Патрик Штрајф

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position