НОВОСТИ

Годишна конференција 7-10 април 2016

Hristos u nama kao naš Život i Snaga.

Mnogi verni su dugo živeli u nekom iskustvu sa Hristom kao Vođom i Pomagačem, ali nikad nisu shvatili šta ovo drugo znači: Hristos u meni, moj život i moja snaga. Ali to je ono što Apostol Pavle naziva velikom tajnom evanđelja, tajnom koja je bila skrivena od vremena i naraštaja, ali je sada objavljena; tajna Božijeg naroda o kome kaže: „Kako je bogata slava ove tajne, Hristos u vama.“ Bogatstvo i slava našega Boga na nebu se pokazuje u tome što Bog želi da Hristos, Njegov Sin, živi u nama. Shvatimo to sada – ne tražimo mali blagoslov ili početak blagoslova, nego otvorimo ceo svoj život sili Isusa Hrista koja je u nama, koja upravlja nama, i koja nas posvećuje. Hristos je sila Božija, i mi tražimo da primimo više od Hrista, mi želimo celoga Hrista, želimo da nam se Hristos otkrije Duhom Svetim; i onda će Božija sila da radi u nama i kroz nas.


Програма ГК-2016

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position