Семинар за млади

Еднодневен семинар за млади беше одржан во сабота 25. март во ЕМЦ-Радовиш. Темата на семинарот: „Мислете на небесното, а не на земното“ ја водеше Марјан Димов. На семинарот присуствуваа околу 20 млади од цела Македонија.

Годишна конференција 7-10 април 2016

Hristos u nama kao naš Život i Snaga.

Mnogi verni su dugo živeli u nekom iskustvu sa Hristom kao Vođom i Pomagačem, ali nikad nisu shvatili šta ovo drugo znači: Hristos u meni, moj život i moja snaga. Ali to je ono što Apostol Pavle naziva velikom tajnom evanđelja, tajnom koja je bila skrivena od vremena i naraštaja, ali je sada objavljena; tajna Božijeg naroda o kome kaže: „Kako je bogata slava ove tajne, Hristos u vama.“ Bogatstvo i slava našega Boga na nebu se pokazuje u tome što Bog želi da Hristos, Njegov Sin, živi u nama. Shvatimo to sada – ne tražimo mali blagoslov ili početak blagoslova, nego otvorimo ceo svoj život sili Isusa Hrista koja je u nama, koja upravlja nama, i koja nas posvećuje. Hristos je sila Božija, i mi tražimo da primimo više od Hrista, mi želimo celoga Hrista, želimo da nam se Hristos otkrije Duhom Svetim; i onda će Božija sila da radi u nama i kroz nas.


Програма ГК-2016

СМД- ЕМЦ Струмица

На Светскиот молитвен ден на жените во Струмица, на програмата која беше припремена од жените од христијанските цркви, присуствуваа повеќе од 100 жени.

 

КРД- состанок

Среда, 02.03. Комисијата за работа со деца ќе го има својот состанок во ЕМЦ-Колешино чија што точка на дневен ред ќе биде Spielmobil-организација и соработка.

Окружна конференција- округ Муртино

Вчера 01.03. беше одржана окружната конференција во Муртино. Се разговараше, дебатираше за случувањата од минатата година и нови планови за оваа година. Се избраа претставници за младинската и женската група група, како и функциите одбор и благајник, кои беа потврдени за нови 4 години. Одговорноста за детската група допрва ќе биде одлучена.

Светски молитвен ден

Срдечна покана за Светскиот Молитвен Ден на жените,
во петок, 4. март 2016:
Во Евангелско-Методистичката Црква во Струмица во 19 ч;
Во Спомен Куќата на Мајка Тереза во Скопје, во 19 ч;
Во Евангелско-Методистичката црква во Муртино, Моноспитово и Колешино во 18ч.