ВО ШТО ВЕРУВАМЕ / ЦРКВАТА

Ние веруваме дека црквата е телото на Христос, продолжување на Христовиот живот и служба во денешниот свет.

Ние веруваме дека мисијата на црквата е да изградува ученици на Исус Христос со цел да се трансформира светот.

Ние веруваме дека црквата е „заедница на светците“, заедница составена од сите минати, сегашни и идни ученици на Христа.

Ние веруваме дека црквата е повикана да го обожава Бога и да ги поддржува оние што учествуваат во нејзиниот живот, додека растат во верата.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position