ВО ШТО ВЕРУВАМЕ / БОГ

Кој е Бог

Кога го искажуваме „Апостолскиот символ на верата“, се придружуваме кон милиони христијани низ вековите во разбирањето на Бог како Свето Тројство – три лица во едно: Татко, Син и Свети Дух. Бог, кој е еден, се открива во три различни лица.

Користиме придавки кои ја опишуваат Божествената природа: Бог е Возвишен (над и преку сè што постои), но во исто време иманентен (присутен во сè). Бог е сеприсутен (насекаде во исто време), семоќен и сезнаен. Бог е апсолутен, бесконечен, праведен, полн со љубов, милостив… и многу повеќе. Го опишуваме преку метафори: Бог е Пастир, Младоженец, Судија. Бог е љубов, светлина, вистина.

Што прави Бог

Не можеме да го опишеме Бог со сигурност. Но, можеме да објасниме со зборови што прави Бог и како го доживуваме Божјото дело во нашите животи. Бог делува на најмалку од овие седум начини:

Бог создава. Во почетокот Бог го создал универзумот, а Создавањето е во тек. Од вртливите галаксии, до субатомските честички, па до незапирливите чуда на сопствените умови и тела – се восхитуваме на Божјата креативна мудрост.

Бог одржува. Бог продолжува да биде активен во создавањето, држејќи ги сите во „вечните раце“. Конкретно, потврдуваме дека Бог е вклучен во нашата човечка историја – минатото, сегашноста и иднината.

Бог љуби. Бог го љуби целото создание. Особено, Бог го сака човештвото, создадено според божествената слика. Оваа љубов е како онаа на родителот. Исус зборува за Бог како „наш Татко“, додека на моменти се чини дека Бог нè негува и на мајчински начин.

Бог страда. Бидејќи Бог е присутен во создавањето, Бог е повреден кога во кој било поглед созданието е повредено. Бог особено страда кога луѓето се повредени. Во секакво насилство, злоупотреба, неправда, предрасуди, глад, сиромаштија или болест, живиот Бог страда заедно со нас.

Бог суди. Целото човечко однесување се мери според Божјите праведни мерила – не само однесувањето, туку и мотивот или намерата на човекот. Господарот на животот го знае нашиот грев – и му суди.

Бог откупува. Од бесконечна љубов кон секој од нас, Бог го простува нашето самоуништување и нè обновува одвнатре. Бог ги помирува поединците, групите, расите и нациите кои некогаш биле одвоени. Бог го откупува целото создание.

Бог царува. Бог е Господ на целото создание и на целата историја. Иако понекогаш се чини дека „царствата и моќите“ на злото имаат поголема сила, ние ги потврдуваме Божјото сегашно и идно владеење.

Доколку имаш потешкотии да замислиш кој е Бог, постои едноставно решение: Сети се на Исус – затоа што во новозаветната претстава на Исус, го гледаме Бог.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position