Ознака: окружна

Окружна конференција – Моноспитово
На 2 март 2017 година беше одржана уште една окружна конференција во Моноспитово. Се разгледаа записниците од сите одговорни лица. Се потврдија некои одлуки и беше избран одбор кој ќе [...]
Read More
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position