Одмор за проповедници 2018

Во Лука 9:10 се вели дека Исус ги зеде своите ученици и отидоа да бидат насамо на едно пусто место до градот Витсаида. После напорната работа на учениците добро им беше да се оделат насамо со Исус Христос.
Така и ние од 11 до 13 октомври се собравме сите проповедници од цела Македонија заедно со суперинтедентот и нашите смејства во Дојран.

Read More