Жените од Македонија се поканети да земат учество и во овој Светски молитвен ден кој е посветен на жените од Филипините на тема: „Неправеден ли сум кон вас?“.
Дојдете заедно да се молиме и да разбереме со кои предизвици се соочуваат жените од оваа мала земја.
3ти март, 2017.
Во просториите на Евангелско-методистичка црква во Македонија.