Контакт

PStreiffЕпископ
Д-р Патрик Штрајф
(Patrick Streiff)
email: bischof@umc-europe.org
тел. контакт:  +41-44-299 30 60
факс: +41-44-299 30 69

Суперинтендент
Вилфрид Науснер
email: wilfried.nausner@aon.at
тел.контакт: 076 599 123

Д-р Емил ЗаевПретседател на Црковното претставништво
Д-р Емил Заев
email:emilzaev@gmail.com
тел. контакт: 070 311 678

Даниела СтоилковаЛице за односи со јавноста
Даниела Стоилкова
email: stoilkovadaniela88@gmail.com
тел. контакт: 070 358 958

Одговорно лице за работата со жени
Кристина Цеков
тел: 071 524 332
email: ccemc@t.mk

Надзорен за работата со деца
Марјан Димов
тел: 071 646 236
email: mdimov3@t.mk

Ѓорги ГлигоровПретседател на Комисијата за работа со деца
Ѓорги Глигоров
тел: 071 392 183
email: gorgi.gligorov@yahoo.com

misston1Диаконија Македонија/ Мис Стон Центар
тел: 034 551 250
адреса: ул. „Тесла“  бб
2 400 Струмица

Митко Конев

Одговорно лице за Мис Стон Центар
Митко Конев
тел: 070 492 596